Digitalna zbirka revij o računalništvu

2000
2002

Spletka

revija, ki je izhajala v sloveniji v slovenskem jeziku

3 izdaj

Letniki: 2000 - 2002

Spletka

revija, ki je izhajala v sloveniji v slovenskem jeziku

2000

Februar 2000
24 strani

Marec 2000
16 strani

2002

December 2002
16 strani