Digitalna zbirka revij o računalništvu

Knjiznica Racunalniskega muzeja zbira, hrani in daje na voljo za raziskovanje obsirno zbirko knjig in revij, ki so oblikovale slovenski racunalniski prostor. Stare racunalniske knjige splosne knjiznice redno odpisujejo, tako da smo za marsikatero se edini enostavno dostopen vir.

Zbiramo vse revije v slovenskem jeziku, ki se primarno ukvarjajo z računalništvom, in posamične izvode drugih strokovnih revij, ki vsebujejo članke povezane z računalništvom (primer: Geodetski vestnik, Bančni vestnik). Nekatere izvode v elektronski obliki so objavile založbe same, nekatere so poskenirali prostovoljci, veliko smo jih pa iz lastne zbirke poskenirali v muzeju.

Primarni namen te zbirke je podpora raziskovalni dejavnosti. Kvaliteta posnetkov je zato ponekod slaba ali pomankljiva, a dokler so čitljivi služijo namenu. Brez te zbirke digitalnega gradiva ne bi bilo mogoce izvesti drugih temeljnih raziskav muzeja, kot je na primer evidenca.muzej.si

Na tem spletiscu po vzoru d-lib objavljamo digitalne kopije periodike iz studijske knjiznice, povezane v moderen zmogljiv iskalnik. Kjer smo pridobili dovoljenje zalozbe lahko revije tudi prelistate, sicer pa rezultati iskanja vodijo na domace strani zalozb. Vse kopije izvirajo ali iz skupnosti, ali pa smo jih poskenirali sami v muzeju. Vse revije, ki so na tej strani imamo tudi v fizicni obliki v knjiznici, kjer so tudi se druge manj pomembne ali ne Slovenske. Celotna vsebina knjiznice bo scasoma vpisana tudi v Cobiss

Iščemo še:

Zahvale:

Kolofon: