Expo 98

Podatkovna zbirka, Literal, Slovenija

Expo 98 eksponat