Spletna mesta posebnega pomena

Drustvo racunalniski muzej zbira spletisca in zbirke podatkov, ki so bistveno vplivali na informatizacijo slovenske druzbe. Objavljamo jih v obliki rekonstrukcij izvirnikov ali, kjer to ni mogoce, kot neinteraktiven posnetek (snapshot).

Vec na: Drustvo racunalniski muzej

Obstojece rekonstrukcije

V pripravi

  • Kiberpipa.org
  • ABM BBS
  • 3-delavnica
  • Stripgenerator
  • Odprti kop

V iskanju

  • Suprnova
  • Blogorola
  • Matkurja
  • Koornk
  • Itivi